ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   รับฟังความคิดเห็นในเรื่อง การแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมตามเทศบญญัติเทศบาลเมืองตากใบ  7/24/2020 [12:14:05 PM]
IP Adress : 182.53.30.80
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ในการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมในดารจัดเก็บตามเทศบาัญญัติเทศบาลเมืองตากใบ สามารถเข้าไปดูได้ที่  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งทางเทศบาลเมืองตากใบจะรวบรวมความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติต่อไป

จากคุณ : งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ