ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   การพัฒนางานกฎหมายของเทศบาลเมืองตากใบ  12/20/2019 [1:20:32 PM]
IP Adress : 118.172.53.212
 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการให้บริการให้ความรู้ทางกฎหมาย สู่หน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ  อย่างเช่น โรงเรียน เป็นต้น และเทศบาลเมืองตากใบ ควรพัฒนางานด้านกฎหมาย ด้านใดบ้าง  (จงใช้คำสุภาพ  ไม่กระทบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจาก อาจถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้)

ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

 

จากคุณ : งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ