สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากใบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 1)
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ดู : 1)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ดู : 1)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองตากใบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อเสาไฟเสาหงส์บริเวณถนนรัชดาภิเษกและถนนท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณตลาดหัวถนน - ชุมชนท่าแพรก โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 5)
 
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองตากใบ
 
กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี
และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
ประจำปีงบฯ2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯประจำปีงบฯ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตากใบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การจัดทำเวทีประชาคมเมือง
เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมแถลงผลการปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด
คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตอน “คืนคนดีสู่ครอบครัว”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาชูรอสันติสุขตำบลเจ๊ะเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการมุสลิมสัมพันธ์ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างเทศบาลเมืองตากใบกับ
ประธานค่ายมวย M-150 มวยไทย & สปอร์ต โกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานวิชาการสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ให้การต้อนรับ
พล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4/รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดำเนินการติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและ
ปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ(สถานีเทศบาลเมืองตากใบ)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองตากใบ
 
ตลาดริมน้ำตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดชลธาราสิงเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 129

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs