สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ภาพกิจกรรม
จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 32 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรวุฒิ แวยูโซ๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ นางมณี เทพจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตากใบ ร่วมเป็นเกียรติในงาน จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ "TAKBAI IN LOVE 2" เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ชายหญิงและคู่รัก ได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมเป็นการสนับสนุนการรักษาสิทธิและสถานภาพของคู่สมรส โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาสและคำอวยพรแก่คู่สมรส ณ สะพานร้อยใจ ตากใบสู่สันติสุข (สะพานคอยร้อยปี) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 129

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs