สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  แหล่งท่องเที่ยว
วัดชลธาราสิงเห
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 104 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

ตั้งอยู่ที่อำเภอตากใบ ห่างจากสี่แยกตลาดตากใบไปทางช้ายประมาณ 150 เมตร ได้รับ การขนานนามว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย สร้างในราว พ.ศ.2403 ปลายสมัยราชกาลที่ สมัยที่ตากใบยังอยู่ในเขตปกครองของรัฐกลันตัน โดยสมัยนั้นพระครูโอภาสพุทธคุณ(พุฒ) เป็นผู้ขอพื้นที่สร้างวัดนี้จากสุลต่าน ผู้ปกครองรัฐกลันตันในยุคตันกรุงรัตนโกสินทร์ ชึ่ง อังกฤษมีอำนาจเหนือดินแดนทางตอนใต้ของไทยในสมัยรัชกาลที่ ทำให้มีการปักเขต แดนใหม่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่น​ดินไทยในปี พ.ศ.2452 แต่ฝ่ายไทยอ้างถึงการ มีอยู่ของชุมชนชาวไทย โดยอาศัย วัดชลธาราสิงเหเป็นที่ตั้ง อังกฤษจึงยอมยกดินแดน แถบนี้เป็นของไทย และใช้แม่น้ำโก-ลก เป็นเส้นแบ่งพรมแดนในเวลาต่อมา ศิลปกรรมที่โดดเด่นน่าสนใจเป็นเอกลักษ์ของวัดได้แก่ กุฏไม้รูปทรงมาลายู กร จิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและเครื่องถ้วยชาม สมัยราชวงศ์ช้องกับพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ภายใน บริเวณลานวัดเป็นที่ตั้ง ของอนุสาวรีย์พระครูโอภาสพุทธคุณ เจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดชลธาราสิงเห

 

              

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 129

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs