สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_04960201@dla.go.th