สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th
  • วิสัยทัศน์

    “ตากใบเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”

นายซันตารา นูซันตารา

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

082-8263543

นางสาวเจ๊ะรอบีย๊ะ เจ๊ะเด็ง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

ข่าวสารชาวสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

กิจกรรมชาวสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ เราดูแล

9
หมู่
20,022
ประชากร
9.15
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.