คณะผู้บริหาร
 • นายซันตารา นูซันตารา

  นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

  082-8263543

 • นายธีรวุฒิ แวยูโซ๊ะ

  รองนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

  083-1930533

 • นายมะนาเซ มูดอ

  รองนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

  089-4644394

 • นายอับดุลมาน๊ะ แวนาซา

  รองนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

  065-7732135

 • นายสุทักษ์ ยายอ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

  086-9678921

 • นายมาฮาเดร์ มะแซ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

  093-6899063

 • นายมาฮามะ สะมะแอ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

  089-2941954