ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย<br>และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย<br>และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

923

26 มีนาคม 3106
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

0

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

0

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566

การแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566

0

24 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ​ นางสุธิดา​ พะลายะสุต​ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส​ และนายณรงค์​ สังข์ประสิทธิ์​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

ต้อนรับ​ นางสุธิดา​ พะลายะสุต​ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส​ และนายณรงค์​ สังข์ประสิทธิ์​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

17

20 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมต้อนรับและพบปะผู้บริหารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานงานชายแดนระหว่างประเทศ

ร่วมต้อนรับและพบปะผู้บริหารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานงานชายแดนระหว่างประเทศ

20

19 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ

ต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ

32

17 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ขบวนแห่ทางบก(ขบวนช้าง) งานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566

ขบวนแห่ทางบก(ขบวนช้าง) งานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566

18

16 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
แสดงความยินดีกับนายกฤษฎา สุขสบาย ในโอกาสโอนย้ายมารับตำแหน่งปลัดอาวุโส ประจำอำเภอตากใบ

แสดงความยินดีกับนายกฤษฎา สุขสบาย ในโอกาสโอนย้ายมารับตำแหน่งปลัดอาวุโส ประจำอำเภอตากใบ

15

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาตามแนวชายแดนอำเภอตากใบ - รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาตามแนวชายแดนอำเภอตากใบ - รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

12

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานและเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานและเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดกิจกรรมวันครอบครัวนูร์อีหม่าน​ ประจำปี​ 2566​ (ชุมชนท่าแพรก)

เปิดกิจกรรมวันครอบครัวนูร์อีหม่าน​ ประจำปี​ 2566​ (ชุมชนท่าแพรก)

12

8 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการฮูจญาจน้อย ผู้ศรัทธา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการฮูจญาจน้อย ผู้ศรัทธา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

12

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับเทศบาล ประจำปี 2566

ประชุมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับเทศบาล ประจำปี 2566

9

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี 2566

13

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

13

30 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ให้การต้อนรับนายสรรชัย มุกดา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส และคณะฯ

ให้การต้อนรับนายสรรชัย มุกดา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส และคณะฯ

18

29 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเปิดงาน ตากใบ…เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ SEZ(Takbai Liveable Economic Zone-SEZ District)

ร่วมพิธีเปิดงาน ตากใบ…เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ SEZ(Takbai Liveable Economic Zone-SEZ District)

27

25 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

14

25 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกีฬาสีสายใยรักโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการกีฬาสีสายใยรักโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

16

24 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...