ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

9

5 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม "วันครูผู้สอนตาดีกาอำเภอตากใบ ประจำปี 2567"

ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม "วันครูผู้สอนตาดีกาอำเภอตากใบ ประจำปี 2567"

6

3 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 1/2567

16

30 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ให้การต้อนรับ YB. HJ. MOHD SYAHBUDDIN BIN HJ. HASHIM ประธานกรรมการ MAYC แห่งชาติ จากเมืองกัวมูซัง รัฐกลันตัน ดารุลนาอิม ประเทศมาเลเซีย

ให้การต้อนรับ YB. HJ. MOHD SYAHBUDDIN BIN HJ. HASHIM ประธานกรรมการ MAYC แห่งชาติ จากเมืองกัวมูซัง รัฐกลันตัน ดารุลนาอิม ประเทศมาเลเซีย

25

30 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ  ในโอกาสโอนย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอตากใบ

ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ ในโอกาสโอนย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอตากใบ

17

29 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

พิธีมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

13

26 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

16

25 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

17

24 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการบรรยายธรรมในหัวข้อ "บทบาทของมุสลิมะห์" ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันครอบครัว

กิจกรรมการบรรยายธรรมในหัวข้อ "บทบาทของมุสลิมะห์" ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันครอบครัว

8

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ให้การต้อนรับ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

ให้การต้อนรับ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

13

21 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

7

13 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

6

12 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 1/2567

9

12 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันฟุตบอล SANTARA CUP U12 วันเด็กแห่งชาติ 2567 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของเด็กในเขตเทศบาลฯ

การแข่งขันฟุตบอล SANTARA CUP U12 วันเด็กแห่งชาติ 2567 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของเด็กในเขตเทศบาลฯ

8

12 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดกิจกรรมเด็กดีรักอัลลอฮฺ ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดกิจกรรมเด็กดีรักอัลลอฮฺ ประจำปีการศึกษา 2567

6

11 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของโรงเรียนบ้านตาบา

ร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของโรงเรียนบ้านตาบา

5

11 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

6

10 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

6

1 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

31

23 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดทำเวทีประชาคม สัมมนาระดมความคิดเห็นชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566

โครงการจัดทำเวทีประชาคม สัมมนาระดมความคิดเห็นชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566

31

21 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...