ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมตามโครงการต้อนรับวันฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จัดกิจกรรมตามโครงการต้อนรับวันฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 1/2567

1

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมประชุมปรึกษาหารือและแจ้งระเบียบการแข่งขันให้กับผู้จัดการทีม ในการจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน เทศบาลคัพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองตากใบ

ร่วมประชุมปรึกษาหารือและแจ้งระเบียบการแข่งขันให้กับผู้จัดการทีม ในการจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน เทศบาลคัพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองตากใบ

3

12 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
มอบชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ รวมทั้งหมด 78 คน

มอบชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ รวมทั้งหมด 78 คน

2

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะดำเนินการโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะดำเนินการโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

1

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมรักชาติและสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ ความสามัคคีและปรองดอง

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมรักชาติและสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ ความสามัคคีและปรองดอง

3

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อเป็นเครือข่ายในการให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชนต่อไป

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อเป็นเครือข่ายในการให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชนต่อไป

5

7 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โรงพยาบาลตากใบ พร้อมคณะฯ ลงพื้นประเมินอาการผู้ป่วยเรื้อรังพร้อมออกใบรับรองความพิการให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะป่วยติดบ้านและติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตากใบ

โรงพยาบาลตากใบ พร้อมคณะฯ ลงพื้นประเมินอาการผู้ป่วยเรื้อรังพร้อมออกใบรับรองความพิการให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะป่วยติดบ้านและติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตากใบ

1

7 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

6

5 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมและหารือเกี่ยวกับกำหนดการการจัดการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชุมและหารือเกี่ยวกับกำหนดการการจัดการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ 2567

5

5 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการปฎิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานตามภารกิจ

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการปฎิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานตามภารกิจ

7

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

6

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพเบื้ยงหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพเบื้ยงหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

6

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว

6

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ ที่อนุมัติไปแล้วและสรุปแผนงบประมาณ ปี 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ ที่อนุมัติไปแล้วและสรุปแผนงบประมาณ ปี 2567

6

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมตาบา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมตาบา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

5

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตากใบ จำนวน 5 ราย ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ

มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตากใบ จำนวน 5 ราย ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ

6

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

19

28 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

12

27 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรตัดผมชาย

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรตัดผมชาย

12

24 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...