ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_04960201@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ