สมาชิกสภาเทศบาล
 • นางสาวนูรลีนา ยูนุสวังษา

  ประธานสภาเทศบาลเมืองตากใบ

  099-2692977

 • นายดือราแม ตีมะซา

  รองประธานสภาเทศบาลเมืองตากใบ

  083-1931681

 • นายอาเฟนดี บินปูเต๊ะ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

  086-2844843

 • นายมะทรามี เจ๊ะเลาะ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

  089-2979141

 • นายมูฮัมหมัดอิมรอนห์ ยะโก๊ะ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

  087-8821146

 • นายซะอูรี เจ๊ะบอสู

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

  087-3906839

 • นายสุริยา มามุ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

  091-6387677

 • นางสาวนูรลีนา ยูนุสวังษา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

  099-2692977

 • นายกามารูเด็ง มูดอ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

  087-2888869

 • นายดือราแม ตีมะซา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

  083-1931681

 • นายมาอุเซ็ง มามะ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

  089-4687061

 • นายมูหามัดสานีย์ อูเซ็ง

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

  089-5988551

 • นายมะราวี สะนิ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

  061-2130120

 • นายนิอาซูวัน นิมะ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต2

  094-6091145

 • นายเดนอัสรี อูเซ็ง

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

  086-6982465

 • นายอาลี อายาริฮา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

  099-0203868

 • นายอาสมัน ดาโอ๊ะ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

  063-7953002

 • นายอุสมัน ยะโก๊ะ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

  088-8292884

 • นายอาเร๊ะ มาน๊ะ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

  089-7341329

 • นายจิรยุทธ เจะมุ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

  083-9455377