ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
80
30 สิงหาคม 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางสาวนูรลีนา ยูนุสวังษา ประธานสภาเทศบาลเมืองตากใบ นัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ณ ห้องประชุมชลธารา สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ