ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการฮูจญาจน้อย ผู้ศรัทธา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
12
31 สิงหาคม 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ มอบหมายให้นายธีรวุฒิ แวยูโซ๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฮูจญาจน้อย ผู้ศรัทธา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมได้มีการจำลองการประกอบพิธีฮัจญ์ หรือทำฮัจญ์ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตสำนึกและคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และได้เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง ตามบทบัญญัติ ในการทำพิธีฮัจญ์ ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีผู้นำศาสนามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จริง ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img