ภาพกิจกรรม
ประชุมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับเทศบาล ประจำปี 2566
10
31 สิงหาคม 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายธีรวุฒิ แวยูโซ๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานดำเนินการประชุมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมีประธานชุมชนในเขตเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชลธารา สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img