ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี 2566
72
31 สิงหาคม 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ มอบหมายให้นายมัลวาซี ศิริฮาซัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี 2566 เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคสินค้าที่ปลอดภัย และผ่านหลักเกณฑ์ได้ตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมตากใบลากูนรีสอร์ท ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส