ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
688
25 ตุลาคม 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ มอบหมายให้นายธีรวุฒิ แวยูโซ๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ พร้อมด้วยนายคมน์อิชณน์ จันทร์ทอง ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 โดยมีนายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอตากใบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ โดยมีการร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานคอยร้อยปี มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สะพานคอยร้อยปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส