ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตากใบ(กอปภ.ทม.ตากใบ)
25
26 ตุลาคม 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ มอบหมายให้นายธีรวุฒิ แวยูโซ๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตากใบ(กอปภ.ทม.ตากใบ) เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตากใบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชลธารา สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ