ภาพกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอตากใบ(ก.บ.อ.ตากใบ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2566
14
7 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอตากใบ(ก.บ.อ.ตากใบ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2566 โดยมีนายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอตากใบ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อพบปะพูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญได้รับทราบ ณ ห้องประชุมตาบา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลเมืองตากใบ