ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม "นาวิก นาวี สัญจร" โครงการเดินเท้าเข้าทุกชุมชน
15
8 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ มอบหมายให้นายธีรวุฒิ แวยูโซ๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม "นาวิก นาวี สัญจร" โครงการเดินเท้าเข้าทุกชุมชน โดยมี น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้จัดเวทีประชาคม เพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส