ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
12
8 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองตากใบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้ โดยมีการทำความสะอาดบริเวณวัดชลธาราสิงเห(พระอารามหลวง) ทั้งนี้มีนายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอตากใบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ คณะครูและนักเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ วัดชลธาราสิงเห ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส