ภาพกิจกรรม
ประชุมปรึกษาหารือในการจัดระเบียบรถโดยสารบริเวณตลาดชายแดนตากใบ
14
16 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือในการจัดระเบียบรถโดยสารบริเวณตลาดชายแดนตากใบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและรองรับการสัญจรระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย ณ ห้องประชุมชลธารา เทศบาลเมืองตากใบ