เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
10 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลเมืองตากใบ สู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
5 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลเมืองตากใบ สู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ได้ที่นี่

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลเมืองตากใบ มุ่งสู่การเป็นธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
30 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลเมืองตากใบ มุ่งสู่การเป็นธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ได้ที่นี่

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลเมืองตากใบ มุ่งสู่การเป็นธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
30 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลเมืองตากใบ มุ่งสู่การเป็นธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ได้ที่นี่

การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
5 เมษายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ได้ที่นี่