ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน บริเวณซอยตรงข้ามตากใบลากูน ชุมชนภัทรภักดี
19 พฤษภาคม 2566

799


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลาง ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน บริเวณซอยตรงข้ามตากใบลากูน ชุมชนภัทรภักดี ได้ที่นี่