ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
รายการประมาณการ โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำพร้อมทางเดิน บริเวณซอยตรงข้ามตากใบลากูน (ชุมชนภัทรภักดี)
8 พฤษภาคม 2566

745


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำพร้อมทางเดิน บริเวณซอยตรงข้ามตากใบลากูน (ชุมชนภัทรภักดี) ได้ที่นี่