ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบ้านใหม่ 1 เชื่อมต่อซอยอาตะห์โก๊ะ 1 (ต่อจากเดิม) ชุมชนฮูมอลานัส (โดยวิธีคัดเลือก)
22 มิถุนายน 2566

774


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบ้านใหม่ 1 เชื่อมต่อซอยอาตะห์โก๊ะ 1 (ต่อจากเดิม) ชุมชนฮูมอลานัส (โดยวิธีคัดเลือก) ได้ที่นี่