ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการโหวตผลงานผ่านทาง Facebook เพจท้องถิ่นไทย และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินการประกวด
13 พฤศจิกายน 2566

10